Uverejnené Vložiť komentár

Vaša reklamácia je zamietnutá!

Vaša reklamácia je zamietnutá!

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že Vaša reklamácia číslo R12345678 je zamietnutá. Nebojte sa, ide len o úvod k tomuto príspevku, ktorým by sme chceli znovu pripomenúť to, aké je dôležité neodkladné oznámenie poškodeného balíka ihneď po prevzatí od kuriéra.

Dôvod zamietnutia

Dôvodom zamietnutia je neskoré nahlásenie reklamácie v zmysle bodu 8.3 Obchodných Podmienok SPS:

Nahlásenie poškodenia, čiastočnej alebo úplnej straty Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne najneskôr do 2 pracovných dní, nasledujúcich po plánovanom čase dodania Zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo Odosielateľa, prípadne Príjemcu Zásielky na uplatnenie reklamácie.

Nahlásenie najlepšie ihneď, najneskôr však do 2 pracovných dní

Ak neurobíme nahlásenie do 2 pracovných dní po predpokladanom doručení zásielky – reklamácia nám nebude uznaná.

V každom prípade veríme, že našim zákazníkom je každá objednávka starostlivo doručená bez poškodenia 🙂 Ďakujeme za pozornosť a ospravedlňujeme sa za ten, pre niektorých možno, „krutý“ titulok, ktorý mohol vystrašiť :/

Pridaj komentár